SAMBUTAN KEPALA MTS MUJAHIDIN PERPISAHAN ON-LINE TAHUN PELAJARAN 2019-2020 Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain tahmid, pujian kepada Allah azza wa jalla, sebagai ungkapan...